Liveshow Tình khúc cho em

Thứ 6 20/10

Giá vé : Liên hệ

Khu vực Cung Văn hóa Việt - Xô

Tháng 10 20 Thứ 6

Liveshow Trời và đất

Thứ 4-5 23-24/09

Giá vé : Liên hệ

Khu vực Cung Văn hóa Việt - Xô

Tháng 09 23-24 Thứ 4-5

Liveshow Tình yêu Hà Nội phố

Thứ 7 26/02

Giá vé : Liên hệ

Khu vực Cung Văn hóa Việt - Xô

Tháng 02 26 Thứ 7

Đêm nhạc 5 giọng ca vàng “Nhớ thu HN”

Thứ 3 12/08

Giá vé : Liên hệ

Khu vực Cung Văn Hóa Việt - Xô

Tháng 08 12 Thứ 3

Chương trình “Khát vọng tuổi trẻ” 11 Một thời hoa đỏ

Thứ 2 24/07

Giá vé : Liên hệ

Khu vực TP. Tam Kỳ - Quảng Nam

Tháng 07 24 Thứ 2